Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment potpisao je sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku.

U petak, 18. ožujka 2022. godine voditelj ZCI-SEM-a prof. dr. sc. Jurica Pavičić i rektor Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikša Burum potpisali su Sporazum o suradnji te su pritom izjavili da su uvjereni kako će ova suradnja biti uspješna kako u zajedničkim projektima tako i u objavljivanju znanstvenih publikacija i diseminaciji znanja zainteresiranim javnostima. Na ovaj način ostvarena je još veća geografska disperziranost suradničke mreže ZCI-SEM-a.