U okviru intervencijskog plana i programa Znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment održano je predavanje članovima školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Varaždinskoj županiji. Predavanje je održano u petak, 24. ožujka 2017. godine u prostorijama Varaždinske županije u Varaždinu.

Predavanje su održali doc. dr. sc. Morana Fudurić, prof. dr. sc. Jurica Pavičić i doc. dr. sc. Zoran Krupka, a teme koje su predavanjem bile pokrivene su:

  • Mjesto i uloga školskih odbora u upravljanju školom.
  • Uloga roditelja u upravljanju školom.
  • Donošenje odluka i suradnja.
  • Demokratsko okruženje i upravljanje.

Na predavanju je bilo prisutno preko 90 članova/ica školskih odbora osnovnih i srednjih škola.

Članak o održanom predavanju možete vidjeti ovdje.