Znanstveni centar izvrsnosti zaškolsku efektivnosti i menadžment, u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom uSplitu i Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, organizirao je istraživačku radionicu za studente/ice i istraživače/ice pod nazivom „Kako pretraživati znanstvene baze podataka ikoristiti knjižnične usluge u izradi studentskih i znanstvenih radova?“.

Radionica je održana u okviru istraživačkog projekta ‘Komparativnoistraživanje obrazovnog menadžmenta i vođenja te potpornih obrazovnih politikau malim europskim zemljama’ u četvrtak, 13. prosinca 2018. godine uprostorijama Sveučilišne knjižnice u Splitu.