Predavanje na 2. susretu registriranih European Talent Point u Hrvatskoj

Varaždin, 2.3.2020.

U okviru 2. susreta registriranih European Talent Point u Hrvatskoj koje je organizirano od strane Varaždinske županije, polaznicima su predavanja održali predstavnici Znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment. Predavanje je održano u ponedjeljak, 2. ožujka 2020. godine u prostorijama Glazbene škole u Varaždinu. Predavanje su održali prof. dr. sc. Jurica Pavičić na temu „Acta, non verba: Strategija. Škola. Efektivnost. Upravljanje?“ i prof. dr. sc. Josip Burušić na temu „Izazovi identifikacije, praćenja i profesionalnog usmjeravanja STEM darovitih i talentiranih učenika tijekom školovanja“.