1. Moos, L., Alfirević, N., Pavičić, J., Koren, A., & Najev Čačija, Lj. (eds.) (2020). Educational Leadership, Improvement and Change: Discourse and Systems in Europe. London: Palgrave Pivot.

2. Hjörtur Ingthórsson, Á., Alfirević, N., Pavičić, J., & Vican, D. (eds.) (2019). Educational Leadership in Policy: Challenges and Implementation within Europe. Cham: Palgrave Macmillan.

3. Alfirević, N., Burušić, J., Pavičić, J., & Relja, R. (eds.) (2016). School Effectiveness and Educational Management: Towards a South-Eastern Europe Research and Public Policy Agenda. London: Palgrave Macmillan.
Knjiga je prevedena i publicirana u hrvatskom izdanju: Alfirević, N., Burušić, J., Pavičić, J., & Relja, R. (ur.) (2016). Školska učinkovitost i obrazovni menadžment: ususret smjernicama istraživanja i javne politike u jugoistočnoj Europi. Zadar: Sveučilište u Zadru.

4. Brčić Kuljiš, M., & Milardović, A. (2020). Globalizacija migracija, antiimigrantske stranke i ksenofobija: Refleksije na europska društva i države 21. stoljeća. Zagreb / Split: Institut za migracije i narodnosti i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.

5. Brčić Kuljiš, M., Popović, T., Relja, R., & Lunić, A. (2020). Granice. Stavovi studenata Sveučilišta u Splitu o imigracijama, imigrantima i izbjeglicama. Split: Filozofski fakultet u Splitu.

6. Bubić, A. (2020). Kako se nositi sa situacijom prouzrokovanom pandemijom koronavirusne bolesti (COVID-19)? Psihološki aspekti kriznih situacija i savjeti za lakše nošenje s njima. Jastrebarsko: Naklada Slap

7. Burušić, J., & Šerepac, V. (2019). STEM daroviti i talentirani učenici: identifikacija, metode nastavnog rada i profesionalno usmjeravanje. Zagreb: Alfa.

8. Burušić, J., Babarović, T., & Dević, I. (2019). Obrazovna uspješnost osnovnih škola. Empirijska analiza na primjeru škola Istarske županije. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

9. Koludrović, M., & Vučić, M. (ur.) (2018). Učimo cjeloživotno učiti i poučavati: Priručnik za nastavnike u obrazovanju odraslih. Zagreb: ASOO.   

10. Krce Miočić, B., Pavičić, J., Alfirević, N., & Najev Čačija, Lj. (2016). Upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama: Menadžment i marketing u školama. (Administration of Educational Institutions: School-Based Management and Marketing). Zadar: Sveučilište u Zadru.

11. Moos, L., Alfirević, N., Pavičić, J., Koren, A., & Najev Čačija, Lj. (ur.) (2020). Educational Leadership, Improvement and Change: Discourse and Systems in Europe. Cham: Palgrave Macmillan / Springer Nature.

12. Šimunović, M., & Burušić, J. (2018). Suvremeni pristupi i metode rada s roditeljima i obiteljima u STEM obrazovnom kontekstu. Matematika i škola, 96, 15-19.

13. Vorberger, K., Fudurić, M., Ježić, T. J., & Borovnjak, S. (ur) (2020). Društveno korisno učenje u praksi. Zagreb: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice.

14. Vučić, M., Alfirević, N., & Pavičić, J. (2017). Strateški okvir promocije cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj 2017.-2021. Zagreb: Agencija za strukovno i obrazovanje odraslih.