Odjel za humanističke znanosti osnovan je kao podružnica Sveučilišta u Splitu 2001. godine s tri matična studija (kao dvopredmetni studiji) – Hrvatski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Talijanski jezik i književnost te dislocirani studij Povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2003./2004., na osnovi ugovora Sveučilišta u Splitu i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Od 6. listopada 2005. Visoka učiteljska škola i Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu čine novu instituciju – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (FFST) koji obilježava i početak novih studijskih programa i odsjeka: Sociologije, Filozofije i Povijesti umjetnosti.

 

Prema programu Filozofski će fakultet ustrojiti i nove studije iz područja društvenih i humanističkih znanosti i time opravdati svoje postojanje i značajnu ulogu u razvoju Sveučilišta u cjelini.

 

Više o fakultetu saznajte ovdje.

 

Adresa:

Filozofski fakultet Split

Sinjska 2

21000 Split

Hrvatska