Usmjerenošću na istraživanje odgojno-obrazovnoga procesa cilj je Učiteljskoga fakulteta postizanje i podizanje kvalitete i izvrsnosti u provođenju svih programa obrazovanja i usavršavanja odgojitelja, učitelja i ostalih obrazovatelja i sudionika u redovitom i u cjeloživotnom obrazovanju. Programi Fakulteta utemeljeni su na disciplinarnim i interdisciplinarnim istraživanjima te se konstantno inoviraju i mijenjaju u skladu sa suvremenom svjetskom praksom, potrebama profesija i zahtjevima tržišta.

Učiteljski fakultet svojim programima, istraživanjima i profilom svojega nastavnoga osoblja želi postati međunarodno prepoznatljiv centar izvrsnosti u skladu s potrebama društva 21. stoljeća.

Više o Fakultetu saznajte ovdje.

Adresa:
Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Savska cesta 77
10000 Zagreb
Hrvatska