Sveučilište u Zadru najveće je potpuno integrirano sveučilište u Republici Hrvatskoj s 25 sveučilišnih odjela. Na odjelima se izvode studiji na tri razine: preddiplomskoj, diplomskoj i  poslijediplomskoj, a za organiziranje i promicanje znanstveno-istraživačkog rada Sveučilište je kao zasebne ustrojbene jedinice ustrojilo četiri znanstveno-istraživačka centra.

Sveučilište u Zadru ostvaruje suradnju s brojnim hrvatskim i inozemnim ustanovama i akademskim asocijacijama, putem članstva u međunarodnim sveučilišnim udrugama i zajednicama te ugovorima o suradnji sa sveučilištima.

Više o Sveučilištu saznajte ovdje.

Adresa:
Sveučilište u Zadru
Ulica Mihovila Pavlinovića 1
23000 Zadar
Hrvatska