Sveučilište u Dubrovniku ima 6 sveučilišnih odjela i 3 studija izvan Odjela. Na njima se izvodi četrnaest trogodišnjih sveučilišnih preddiplomskih studija, tri trogodišnja stručna preddiplomska studija, dvanaest dvogodišnjih sveučilišnih diplomskih studija, dva dvogodišnja stručna diplomska studija, jedan poslijediplomski specijalistički studij i pet međusveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija.

Misija Sveučilišta u Dubrovniku je ostvarivati društvene interese provedbom obrazovanja na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, cjeloživotnog obrazovanja, znanstveno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada – utemeljenoga na načelima održivog razvoja, društveno odgovornog ponašanja i izvrsnosti koje se kontinuirano ugrađuju i u lokalnu i u širu društvenu zajednicu, uz promicanje međunarodne i međusveučilišne suradnje.

Više o Sveučilištu saznajte ovdje.

Adresa:
Sveučilište u Dubrovniku
Branitelja Dubrovnika 29
20000 Dubrovnik
Hrvatska