Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Narodne novine, broj, 24/10). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Strateški ciljevi:

  • Razviti kvalifikacije temeljene na kompetencijama i rezultatima učenja.
  • Trajno usklađivati obrazovanje s potrebama tržišta rada.
  • Izgraditi sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji omogućava cjeloživotno učenje i mobilnost.
  • Definirati uloge nastavnika u sustavu orijentiranome na rezultate učenja.
  • Uspostaviti sustav osiguranja kvalitete.

Više o Agenciji saznajte ovdje.

Adresa:
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Radnička cesta 37b
10000 Zagreb
Hrvatska