1. Alfirević, N. (2017). Obrazovne potrebe i trendovi u obrazovanju i podršci ravnateljima osnovnih i srednjih škola: Usporedni rezultati iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Rad objavljen u: Savremeni preduzetnički menadžment i organizacija u digitalnoj eri u zemljama u tranziciji: prepreke i mogućnosti. S. Petković (ur.). Banja Luka i Mostar: Univerzitet u Banja Luci, Ekonomski fakultet i Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet, str. 53-60.
 2. Alfirević, N., Kovačić, E., Podrug, Ž. (2016). Stanje i praksa kompenzacijskog menadžmenta u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj. Poslovno-znanstvena regionalna konferencija “Zarade i modeli nagrađivanja zaposlenih u zemljama jugoistočne Evrope”. Beograd, 26-27. svibnja 2016. Prezentacija rada objavljena na internetskoj adresi: http://bsn.rs/wp-content/uploads/2016/05/Niksa-Alfirevic-Stanje-i-praksa-kompenzacijskog-menadzmenta-u-skolama.pdf
 3. Alfirević, N., Pavičić, J., Petković, S. (2016). Entrepreneurial Orientation of School Principals and Social Perceptions of Principalship in Croatia and Bosnia & Herzegovina. Međunarodni znanstveni skup Management International Conference (MIC) 2016. Pula, 1-4. lipnja 2016. Prošireni sažetak rada objavljen u: Laporšek, S., Gomezelj Omerzel, D. (ur.). MIC 2016: Managing Global Changes, dostupno na: http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-26-3/58.pdf
 4. Alfirević, N., Petković, S. (2016). Entrepreneurial orientation and managerial activities of school principals in Croatia and Bosnia & Herzegovina. 5th REDETE Conference: Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies. Beograd, 28-30. listopada 2016.
 5. Babarović, T., Glasnović Gracin, D., Burušić, J., Dević, I., Šakić Velić, M. (2016). Personal Inputs and Contextual Supports as Predictors of STEM Aspirations among Boys and Girls. ECER 2016 – European Conference on Educational Research. Dublin, 22-26. kolovoza 2016. Prošireni sažetak rada objavljen na: http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/21/contribution/37803/
 6. Burušić, J., Glasnović Gracin, D., Šakić Velić, M., Reić Ercegovac, I., Karabegović, M., Blažev, M. (2016). The Level of Self-Competence Beliefs Related to STEM School Subjects Achievement among Croatian Primary School Students“. ECER 2016 – European Conference on Educational Research. Dublin, 22-26. kolovoza 2016. Prošireni sažetak rada objavljen na: http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/21/contribution/37852/
 7. Dević, I., Babarović, T., Karabegović, M., Blažev, M., Glasnović Gracin, D. (2016). The contribution of attitudes toward school science in explanation of achievement in STEM school subjects. ECER 2016 – European Conference on Educational Research. Dublin, 22-26. kolovoza 2016. Prošireni sažetak rada objavljen je na internetskoj adresi: http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/21/contribution/39069/
 8. Pavičić, J., Alfirević, N., Čukušić, M., Vlašić, G., Krupka, Z. (2016). The E-Learning Model for Educational Leadership“. 10th ICTEL Conference. Dubai, 23-24. veljače 2016.
 9. Pavičić, J., Krupka, Z., Vlašić, G. (2016). Marketing and Management Knowledge – Is it necessary to Managing a School?. 2016 ICBTS International Academic Research Conference. Berlin, 20-22. listopada 2016.
 10. Alfirević, N., Pavičić, J., Ćukušić, M. (2015). Principal activities and needs for development of soft/hard managerial skills: preliminary results of empirical research in Croatian primary school. Proceedings of the Montenegrin International Conference for Entrepreneurial Development. Lalević Filipović, A. (ur.). Podgorica: University of Montenegro, Faculty of Economics
 11. Alfirević, N., Pavičić, J., Koludrović, M. (2015). Model vrednovanja djelovanja školskog odbora u sukonstruktivističkom pristupu izgradnji škole. U: Opić, S. i Matijević, M. (ur.): Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja. simpozij: Nastava i škola za net-generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, str. 573-582.
 12. Alfirević, N., Relja, R., Popović, T. (2015). Managerial Development of Croatian Principals: Longitudinal Empirical Research of Educational Needs and Approaches. Proceedings of MAC-ETL 2015, Pastor, O., Fabera, V., Tirbhon, S., Manek, S., Konecki, M. (ur.). Prag: MAC Prague consulting Ltd.