Alfirević, N., Burušić, J., Pavičić, J., Relja, R. (ur.) (2016). School Effectiveness and Educational Management: Towards a South-Eastern Europe Research and Public Policy Agenda. London: Palgrave Macmillan.

 

Knjiga je prevedena i publicirana u hrvatskom izdanju:

Alfirević, N., Burušić, J., Pavičić, J., Relja, R. (ur.) (2016). Školska učinkovitost i obrazovni menadžment: ususret smjernicama istraživanja i javne politike u jugoistočnoj Europi. Zadar: Sveučilište u Zadru.